Stellantis正操持在中国推出全新的战略,首要使命是从其海内合资企业手中“接受”愈发边沿化的Jeep品牌 ,使其重振光辉 。

Stellantis在中国市场体现日就衰败 。近三年来 ,广汽菲克销量不停下滑,吃亏也响应扩展 ;标致 、雪铁龙始终难有转机。本年上半年,Stellantis在全世界共交付360万辆汽车 ,但在中国市场仅售出约5万辆,其市场份额也仅有0.5%。

据外媒报导,近日 ,有知恋人士吐露,Stellantis正操持在全世界最年夜汽车市场——中国推出全新的战略,首要使命是从其海内合资企业手中“接受”愈发边沿化的Jeep品牌 ,使其重振光辉 。

该人士暗示,FCA(菲亚特克莱斯勒)与PSA(标致雪铁龙)归并构成Stellantis后,正与其海内互助伙伴广汽集团 ,就增持合资企业广汽菲克股分一事举行参议。他吐露,2022年中国将勾销合资车企股比限定,是以Stellantis增持广菲克股分一事最快或者于2022年告竣。

还有相干人士暗示 ,在将来几年 ,Stellantis规划在中国市场鼎力大举推广Jeep以及DS等品牌,同时还将带来欧宝的电动产物 。

但今朝来看,Stellantis在中国市场体现日就衰败。近三年来 ,广汽菲克销量不停下滑,吃亏也响应扩展 ;标致 、雪铁龙始终难有转机。本年上半年,Stellantis在全世界共交付360万辆汽车 ,但在中国市场仅售出约5万辆,其市场份额也仅有0.5% 。

对于此,Stellantis首席履行官卡洛斯·塔瓦雷斯近几个月来一直向投资者承诺 ,将推出详细战略来改良公司在中国的谋划状态。

同时,Stellantis也正为其糟糕糕的市场体现调解出产结构。上周,Stellantis曾经声明 ,规划将Jeep的入口车与国产车型整合,并关停广州工场,将出产集中迁往长沙 。

澳洲幸运10手机APP下载-正规官网
【读音】:

Stellantiszhèng cāo chí zài zhōng guó tuī chū quán xīn de zhàn luè ,shǒu yào shǐ mìng shì cóng qí hǎi nèi hé zī qǐ yè shǒu zhōng “jiē shòu ”yù fā biān yán huà de Jeeppǐn pái ,shǐ qí zhòng zhèn guāng huī 。

Stellantiszài zhōng guó shì chǎng tǐ xiàn rì jiù shuāi bài 。jìn sān nián lái ,guǎng qì fēi kè xiāo liàng bú tíng xià huá ,chī kuī yě xiǎng yīng kuò zhǎn ;biāo zhì 、xuě tiě lóng shǐ zhōng nán yǒu zhuǎn jī 。běn nián shàng bàn nián ,Stellantiszài quán shì jiè gòng jiāo fù 360wàn liàng qì chē ,dàn zài zhōng guó shì chǎng jǐn shòu chū yuē 5wàn liàng ,qí shì chǎng fèn é yě jǐn yǒu 0.5%。

jù wài méi bào dǎo ,jìn rì ,yǒu zhī liàn rén shì tǔ lù ,Stellantiszhèng cāo chí zài quán shì jiè zuì nián yè qì chē shì chǎng ——zhōng guó tuī chū quán xīn de zhàn luè ,shǒu yào shǐ mìng shì cóng qí hǎi nèi hé zī qǐ yè shǒu zhōng “jiē shòu ”yù fā biān yán huà de Jeeppǐn pái ,shǐ qí zhòng zhèn guāng huī 。

gāi rén shì àn shì ,FCA(fēi yà tè kè lái sī lè )yǔ PSA(biāo zhì xuě tiě lóng )guī bìng gòu chéng Stellantishòu ,zhèng yǔ qí hǎi nèi hù zhù huǒ bàn guǎng qì jí tuán ,jiù zēng chí hé zī qǐ yè guǎng qì fēi kè gǔ fèn yī shì jǔ háng cān yì 。tā tǔ lù ,2022nián zhōng guó jiāng gōu xiāo hé zī chē qǐ gǔ bǐ xiàn dìng ,shì yǐ Stellantiszēng chí guǎng fēi kè gǔ fèn yī shì zuì kuài huò zhě yú 2022nián gào jun4 。

hái yǒu xiàng gàn rén shì àn shì ,zài jiāng lái jǐ nián ,Stellantisguī huá zài zhōng guó shì chǎng dǐng lì dà jǔ tuī guǎng Jeepyǐ jí DSděng pǐn pái ,tóng shí hái jiāng dài lái ōu bǎo de diàn dòng chǎn wù 。

dàn jīn cháo lái kàn ,Stellantiszài zhōng guó shì chǎng tǐ xiàn rì jiù shuāi bài 。jìn sān nián lái ,guǎng qì fēi kè xiāo liàng bú tíng xià huá ,chī kuī yě xiǎng yīng kuò zhǎn ;biāo zhì 、xuě tiě lóng shǐ zhōng nán yǒu zhuǎn jī 。běn nián shàng bàn nián ,Stellantiszài quán shì jiè gòng jiāo fù 360wàn liàng qì chē ,dàn zài zhōng guó shì chǎng jǐn shòu chū yuē 5wàn liàng ,qí shì chǎng fèn é yě jǐn yǒu 0.5%。

duì yú cǐ ,Stellantisshǒu xí lǚ háng guān kǎ luò sī ·tǎ wǎ léi sī jìn jǐ gè yuè lái yī zhí xiàng tóu zī zhě chéng nuò ,jiāng tuī chū xiáng xì zhàn luè lái gǎi liáng gōng sī zài zhōng guó de móu huá zhuàng tài 。

tóng shí ,Stellantisyě zhèng wéi qí zāo gāo gāo de shì chǎng tǐ xiàn diào jiě chū chǎn jié gòu 。shàng zhōu ,Stellantiscéng jīng shēng míng ,guī huá jiāng Jeepde rù kǒu chē yǔ guó chǎn chē xíng zhěng hé ,bìng guān tíng guǎng zhōu gōng chǎng ,jiāng chū chǎn jí zhōng qiān wǎng zhǎng shā 。